Terugblik #2: Eén keer echt de meest gelezen lector

Er komt dus een boek waarin 43 interviews met spelers in de voedselketen (van varkensboer tot consumentenbond) zijn gebundeld. Deze persoonlijke verhalen verschenen als blogs tussen april 2016 en december 2018. Op 10 mei a.s. wordt dit boek gepresenteerd in Den Bosch (details volgen nog). In de aanloop daarnaartoe nog een terugblik. Hier volgt deel 2.

43 interviews

Deze reis startte in februari 2016 met het eerste interview. In ruim 2,5 jaar hebben we 43 gesprekken gevoerd. Het begon met groente en fruit. Ik had graag ook met de fruitteler willen spreken, waar ik ooit appels geplukt heb. Maar mijn timing (de pluktijd) was niet goed. Brood kwam uitgebreid aan bod (4 interviews: Sonneveld, NBC; bakkers: Borgesius & Albert). Vlees was gesprekstof bij de varkenshouder, melkveehouder, slachter, kippenverwerker en machinebouwer. Suiker kwam langs in de gesprekken over Coca-Cola en zoetwaren (VBZ, Peijnenburg). Over de vetten en oliën ben ik helaas niet verder gekomen dan alleen de belangenorganisatie, MVO. Waar ik ook geen tijd meer voor had was zuivel. Behalve dan de melkveehouderij.

We spraken met onderzoekers en experts over hoeveel en wat we eten: die beleidsadviezen maken (RIVM), die voorlichting geven over gezonde voeding (Voedingscentrum), die de veiligheid van voeding controleren (NVWA), die voor de belangen van de consumenten opkomen (Consumentenbond) en die informatie beschikbaar maken over voedingsmiddelen via barcodes (GS1, Questionmark). Verder over hoe gezond, duurzaam, diervriendelijk, eerlijk voedingsmiddelen zijn en wat eigenlijk de werkelijke kosten zijn (True Price).

We spraken Albert Heijn, mijn oud-collega’s van Unilever en die andere multinational, ‘s werelds grootste voedingsmiddelenproducent: Nestlé. We spraken pioniers over ‘voedsel als kunstproject’ (Coco-Conserven) en stadslandbouw (Koningshof). Twee maal maakten we een uitstapje buiten de voedselketen en spraken we de bedrijfsarts van Shell en 3 scholieren van het Jeroen Bosch College.

Zo kom je nog eens ergens!

De basis voor de interviews voor de blogs was een semigestructureerde vragenlijst (gebruikelijk in kwalitatief onderzoek). Met steeds 2 centrale vragen: Hoe zit die voedselketen in elkaar? En hoe kan het gezonder? Omdat ik zelf niet ‘journalist’ genoeg ben om de essentie meteen neer te schrijven tijdens een gesprek, zijn er studenten van HAS Hogeschool meegegaan. Zij hielpen met het tijdrovende uittypen van de opname. “Zo kom je nog eens ergens!” reageerden studenten enthousiast op de oproep. Ze konden er extra studie-uren mee verdienen.

De verspreiding

De blogs op de HAS-website werden regelmatig doorgeplaatst door VoedingNu, Agrifood Capital, Food & Nutrition. De dochter van de melkveehouder, destijds student aan de HAS, hield een wedstrijd onder de nieuwe ‘likes’ van onze Facebookpagina ‘HAS Voedseldialoog’. Voor een lunch op de boerderij in Weert. Die lunch was een memorabel hoogtepunt. Patat bleek een heel populair onderwerp. Vier van de 7 blogs over patat werden overgenomen door Foodlog en eentje daarvan zelfs door MSN nieuws. Toen was ik de meest gelezen lector werd mij verzekerd…

In de volgende blogs wat meer inhoudelijke bespiegelingen…

Terugblik #1 gemist? Lees Een reis door de voedselketen.