Interview – Heijs Food Products #2: De klanten stellen de eisen

Heijs Food products (HFP) is een kippenverwerker maar bemoeit zich ook met de boer die de kippen levert, met het voer en de huisvesting. En met de slachterij, dat kan ook een andere slachterij dan de eigen slachterij in Leek zijn. “HFP is een zogenaamd verticaal verwerkingsbedrijf,” legt Richard uit aan Sanne de Groot (3de jaars studente Voedingsmiddeltechnologie) en mij. Dit komt me bekend voor. Ook Vion  noemde zich beheerder van de hele vleesketen. En net als bij Vion zijn het ook bij HFP de klanten die de eisen stellen…

Richard de Vegt

We spraken met Richard de Vegt, een Wageningse voedingsmiddelentechnoloog. Hij heeft de afgelopen 25 jaar diverse functies gehad in het levensmiddelenbedrijfsleven en aan een breed assortiment van producten gewerkt. Sinds 2014 is hij werkzaam bij HFP. Het bedrijf heeft 2 locaties: in Hoogeveen, daar worden kippen verwerkt en in Leek (bij Groningen), daar is naast een verwerkingsbedrijf ook een kippenslachterij. Er werken ongeveer 400 mensen en het bedrijf heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer 150 miljoen Euro.

Vooral export

De klanten van HFP zitten vooral in het buitenland. Vrijwel alles, 99% van de kippenproducten is voor de export. Heijs levert voornamelijk aan Groot Brittannië en Scandinavië. Aan bijvoorbeeld de grote Engelse supermarkt ketens, zoals Tesco en Marks & Spencer; en aan fastfood ketens zoals Kentucky Fried Chicken (KFC) en McDonalds.

Heijs levert niet rechtstreeks aan supermarkten

De kipproducten uit Hoogeveen worden aan bedrijven geleverd die het vlees nog marineren en/of garen. Deze producten worden in veel gevallen in kant-en-klaar maaltijden verwerkt.

Van ei tot kipfilet

Nadat de kippen voor HFP in de ‘broederij’ uit hun ei zijn gekomen, gaan ze, als ze 1 dag oud zijn, als eendagskuikens naar de boer, de ‘mester’. Die mest ze soms wel in koppels van 20.000 tegelijk,  zo leerde ik van Marel . Tijdens de rondleiding zagen we allerlei verschillende maten ‘kappen’ (kippenborsten, zonder poten), hoe komt dat? Vroeg ik Richard. Dat heeft met leeftijd en ras te maken, maar ook met het moment van slachten. Kennelijk zit daar nogal variatie in.

Heijs verwerkt geen ‘Beter Leven’ kip

Een belangrijke reden is omdat het bedrijf niet aan de Nederlandse markt levert. In het verleden is het wel geprobeerd, maar het bleek niet rendabel. Overigens stellen de Engelse supermarktketens ook zo hun ‘animal welfare eisen’, maar anders dan wij hier kennen, “Engeland kent geen ‘Wakker Dier’”, legt Richard uit. Wat precies wel, is na te zoeken op de websites van deze supermarkten. Naast dierenwelzijn stellen ze eisen ten aanzien van welke rassen, en het antibioticagebruik.

Onderzoek naar dierenwelzijn

Overigens doet Heijs, in samenwerking met Wageningen Universiteit en studenten van HAS Hogeschool, onderzoek naar bijvoorbeeld aanpassing van de stal in relatie tot dierenwelzijn. De eerste analyses van de resultaten laten zien dat het gedrag van kippen positief te beïnvloeden is door b.v. omgevingsverrijkingen.

Antibiotica

Voor gezondheid een heel relevant onderwerp. Toename van antibiotica resistente bacteriën is een grote zorg. Ook voor de gezondheid van de mens. Preventief antibiotica toedienen dat mag daarom niet meer. Het gebruik van antibiotica is fors afgenomen in de Nederlandse kippenketen. Door sturing op voersamenstelling, temperatuur, ventilatie en hygiëne van drinkwatersystemen. Toch kan men niet zonder. En wordt nog wel antibiotica toegediend als er een ziekte heerst, zoals Salmonella, E Coli, Coccidose. Zie ook de blog van Marel.

Er zit geen antibiotica in de kip

Dit wordt mij verzekerd door Richard. Daar zijn regels voor: Afhankelijk van het type antibiotica is er een bepaalde wachttijd. Pas daarna mag de kip geslacht worden. Voor de slacht mag er geen antibiotica meer worden gebruikt. “Nederland is hierin voorloper,” weet Richard. ‘Andere landen kijken ernaar. Dus daarmee kan je je als Nederlandse kippenverwerker onderscheiden.“

Vogelgriep

Terwijl ik deze blog schrijf heerst de vogelgriep weer. Een jaarlijks terugkerend probleem. We praten over oplossingen: vaccinatie, bijvoorbeeld via eieren. Zouden consumenten dat accepteren vraagt Sanne zich af? Richard is optimistisch. “Het kan natuurlijk dat de publieke opinie daartegen is. Maar mensen vaccineer je ook.”
Het is nu vanwege de Vogelgriep geen tijd om bij een kippenboer langs te gaan om over het vaccineren van eieren en antibiotica gebruik te praten, dat bewaren we voor later. In de volgende blog over Heijs praten we verder over gezondheid.
Wat is jouw mening over antibiotica gebruik en de Vogelgriep?  Laat je reactie achter op HAS Voedseldialoog.