Actualiteit – APK Veestallen? Say what? Je Imago als beste Amigo

 

Je beste amigo? Je imago! Als boeren en retailers zich samen durven te onderscheiden slingeren ze een enorme creativiteit aan. Met een imago-boost en duurzame oplossingen als gevolg. Tenminste, als ook de overheid het lef heeft deze spelers uit te dagen. Niet beheren en controleren, maar inspireren en co-creëren! Denk Kipster, denk Lidl, denk verder…

APK-keuring

Tien extra regels voor de veehouderij in Brabant. Die stelde Annemarie Spierings, gedeputeerde van landbouw, onlangs voor aan Provinciale Staten. De meest opvallende? Een ‘APK-keuring’ van de stallen voor Brabantse veehouders. Het idee: door nóg meer te controleren past de veehouderij zich nóg sneller aan. Want dát het schoner moet in de veehouderij, daar is iedereen het over eens. Ondanks de luchtwassers neemt de fijnstofuitstoot nog steeds toe. In 2030 zal de veehouderij circulair moeten zijn. Maar helpt dat controleren en beboeten wel voor duurzame oplossingen? En wat doet het met het imago van boeren?

Alleen voor Brabant

De beste van de klas. Koploper. Nederland loopt met wetgeving omtrent milieu en dierenwelzijn voorop. En in Brabant is het nóg strakker geregeld. Eind vorig jaar schrapte premier Rutte de landelijke wetgeving die de veehouderij zou inperken op gebieden waar het te belastend is voor de omgeving. En dus moet Brabant het zelf regelen, vond de provincie. Met een zware ingreep eind 2017 moeten de eisen van 2028 naar 2022 worden getrokken. Het gevolg: Brabantse boeren worden opgezadeld met extra kostprijsverhogende maatregelen. Daardoor verslechtert hun concurrentiepositie eenzijdig. Omdat ze sneller moeten handelen dan collega’s elders in het land, moeten ze grotere investeringen doen.

“Nieuwe technieken zijn pas aan de orde zodra een ondernemer gaat ontwikkelen”, zegt Annemarie Spierings. “Oude stallen met hoge ammoniak- en geuruitstoot kunnen lang blijven functioneren. Een APK kan dit voorkomen en regelen dat stallen worden aangepast.”

Kleine bedrijven zijn de klos

De situatie van de Brabantse boeren is zoals die van de heilige koe. De Suzuki Swifts banen zich een weg in het steeds drukkere Nederlandse verkeer. De grote bedrijven hebben een sterke motor, zij kunnen zich dat veroorloven. Maar van de kleine bedrijven wordt verwacht dat ze die topsnelheid bij kunnen houden zonder oververhit te raken. Regels leiden tot meer regels. Ze maken de Brabantse boeren brodeloos en tandeloos. Ze leiden tot meer bureaucratie. Tot meer schaalvergroting. Boetes, controles en beheer zijn remmend voor de creativiteit. Killing voor de passie van de ondernemer. Als de controller of boekhouder het overneemt, verdwijnt de passie en sterft de ondernemer.

“Kleine boeren kunnen dit helemaal niet bolwerken” – ZLTO

Malus wordt bonus

Mijn oproep: durf, doe samen, denk verder! Geef ruimte als overheid. Zet in op positieve energie. Hoe? Ga belonen in plaats van beboeten! Laat het via de markt lopen. Juich nieuwe initiatieven in co-creatie met retail en andere foodleveranciers toe. Beloon boeren als het ze het anders doen, beter doen. Bonus ipv malus. Inspireren en creëren in plaats van beheren en controleren.

Denk Kipster!

Jumbo, Sligro, Emte, LaPlace, Hutten Catering, Maison van den Boer: waar blijven jullie? Onderscheid je als retailers, stand out in the crowd. Al deze bedrijven en inkopers of ketenregisseurs zo u wilt, zitten op een kluitje van 1 vierkante kilometer, eromheen een zee van Brabantse boeren… Jullie hebben de sleutel in handen om het verschil te maken. Kipster aan de andere kant van de provinciegrens bewijst het met LIDL. 1 cent extra per eitje voor vijf jaar kan een wereld van verschil betekenen in de keten. Als je de moed hebt jezelf te onderscheiden en… mits je geen concessies doet (1e CO2 positieve eitje van NL, 1e concept wat geen 1.000den haantjes doodt op dag 1).

Echte boeren, echte passie

Dare to be different. Dat geldt ook voor de boer. Zorg er als boer voor dat je imago je beste amigo is. Hoe je dat doet? Het staat voor Ik Moet Altijd Goed Ondernemen. Door positieve initiatieven te nemen. Be good and let it be told. Want als echte boer heb je hart voor je bedrijf, hart voor je dieren. En geef je om milieu en om gezondheid. Juist boeren weten wat het best is voor dieren. Als boer weet je waar de kansen liggen. Winnaars doen geen buitengewone dingen, maar ze doen de dingen die voor hen zo gewoon zijn buitengewoon goed. Uitzonderingen? Die zou ZLTO keihard moeten aanpakken, en aan de schandpaal moeten nagelen. Het zelfverschonend vermogen van de sector is nog steeds ondermaats.

Controleren? Co-creëren!

Laten we ons gezond boerenverstand gebruiken. Geef de boeren de vrijheid om ook te investeren op de gebieden die zij zelf het belangrijkst vinden. Beloon degenen die stappen zetten via de markt. Gebruik de gaten in de maatschappij (mestfraude, milieu, fijnstof, dierenwelzijn, flexitariërs, maar ook obesitas en 1.000.000 diabetes II patienten; van de 8 duurste ziektes ter wereld zijn er 4 voedingsgerelateerd) om er een gat in de markt mee te slaan. Laten we co-creëren in plaats van controleren. Dat is de sleutel voor duurzame oplossingen op de langere termijn. Daar hebben we toch allemaal wat aan?