Interview – Waarom studenten proeven doen met robottechnologie in de kippenstal

Stel je het eens voor: een klein robotje dat tussen 40.000 vleeskuikens in een pluimveestal rijdt en onder meer de temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 in de stal meet. Die data dragen vervolgens bij aan het creëren van de beste omstandigheden voor de kuikens om gezond groot te worden. In vleeskuikenstallen is al veel geautomatiseerd en deze robot is de nieuwste ontwikkeling. Als lector Precision Livestock Farming bij HAS Hogeschool doe ik veel onderzoek naar het gebruik van sensoren in de veehouderij en op het moment ben ik samen met studenten betrokken bij verschillende robotprojecten in vleeskuikenstallen. In deze blog vertel ik je er graag meer over, want ik denk dat deze ontwikkeling de sector veel gaat brengen.

Veel gegevens waar nog weinig mee gebeurt

In vleeskuikenstallen wordt automatisch gevoerd en drinkwater gegeven, het licht wordt geregeld en het klimaat wordt gestuurd. Toch worden veel gegevens verzameld in de stal waar nog te weinig mee gebeurt. Voer- en wateropname en klimaatgegevens zouden meer gebruikt kunnen worden om te controleren of het goed gaat met de kuikens. Als de situatie afwijkt van de verwachting, kan er iets aan de hand zijn, en kan de boer een waarschuwing krijgen. Hij weet dan eerder dat er iets niet goed gaat en kan bijsturen. Met actuele gegevens, liefst op een makkelijk leesbaar dashboard, kan meteen worden bijgestuurd; achteraf is die informatie minder zinvol.

Sensoren kunnen de boer ondersteunen

Steeds meer sensoren kunnen de boer ondersteunen. Camera’s brengen het gedrag in beeld. Kippen reageren altijd op de situatie: als het ergens tocht, zoeken ze een ander plekje in de stal, en als het voersysteem hapert, gaan ze op zoek naar andere voerpannen. Het camerasysteem ziet dit veranderde gedrag en waarschuwt de veehouder.

Extra hulp in de stal

Zou het ook niet handig zijn om extra hulp te krijgen in de stal, bij het doen van het dagelijkse werk? Strooisel omwoelen, grondeieren rapen of de kippen in de gaten houden met een (warmte)camera: er zijn intussen al verschillende robots op de markt die de boer kunnen helpen. Kijk maar eens naar de Franse Octopus of de Spaanse Chicken Boy.

Proeven met rijdende robot

Zelf hebben we bij de HAS ook proeven gedaan met een rijdende robot tussen de vleeskuikens: een leuke samenwerking met onder meer Fancom, Inholland en AVANS Hogeschool. Klimaat meten door de hele stal lukt al goed met onze robot, en studenten zagen dat de kuikens snel wenden aan de robot: ze kwamen steeds dichterbij en sprongen er tenslotte ook op. Het ding moet dus wel bestand zijn tegen kippenpoep en pikkende snavels! Op dit moment zijn we aan het testen met een warmtecamera. Kunnen we zien of de kuikens het te koud of te warm hebben? Het zou mooi zijn als de boer de jonge kuikens niet meer handmatig hoeft te temperaturen, en op tijd ziet als de oudere dieren te warm worden.

Boer ondersteunen

Het is een hele klus om 40.000 kuikens goed te verzorgen. Wat zou het mooi zijn als we met deze technologieën de boer beter konden ondersteunen, zodat hij zijn werk beter en gemakkelijker kan doen.  Studenten werken nu al met de technologieën van de toekomst, zodat ze voorbereid op de arbeidsmarkt komen. Data en sensoren, we kunnen niet meer zonder!

Meer weten over het onderzoek dat HAS Hogeschool doet met robots in de veehouderij? Lees het artikel over de slimme pluimvee assistent dat we eerder plaatsten op has.nl.