Interview – Waarom studenten proeven doen met robottechnologie in de kippenstal