Profiel pagina

Change your cover photo
Upload
Change your cover photo

Lenny van Erp is lector Precision Livestock Farming bij HAS Hogeschool. Het lectoraat Precision Livestock Farming heeft als doel efficiƫnter en slimmer te boeren (smart farming) en preciezer te kunnen sturen in de bedrijfsvoering met behulp van data. Door meer informatie te verzamelen over het individuele dier, kunnen ziektes voorkomen worden, worden minder grondstoffen en antibiotica gebruikt en presteren de dieren beter. Meer en vooral betere kennis van het gedrag en de gezondheidsstatus van elk dier zorgt voor een beter welzijn.
Lenny van Erp is landbouwkundig ingenieur en doctor in de diergeneeskunde. Ze is gespecialiseerd in gedrag en gezondheid van landbouwhuisdieren en houdt zich vooral bezig met projecten op het gebied van precision livestock farming (veehouderij, data en technologie). Haar promotie richtte zich op individuele verschillen in stress responses van varkens. Binnen HAS Hogeschool richtte ze de Werkgroep Precisielandbouw op en initieerde de minor Smart Farming die in september 2017 voor de tweede keer van start is gegaan. Ze is ook bestuurslid van de Nederlandse Zoƶtechnische Vereniging en lid van de Werkgroep Precisielandbouw HAS Hogeschool.

Bekijk ook onze info over het lectoraat op onze website: https://www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-precision-livestock-farming

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.