Profiel pagina

Change your cover photo
Upload
Change your cover photo

Joost van den Borne is lector van het lectoraat Healthy Farming, dat zich richt op het aanzwengelen van de dialoog tussen markt, onderzoeker en consument met als doel een nieuwe stap te zetten in de veehouderij van de toekomst. Het lectoraat onderzoekt de knelpunten in de veehouderij in combinatie met de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland en bedenkt oplossingen voor deze knelpunten door gebruik te maken van nieuwe technologieën en concepten. De focus ligt hierbij op de onderzoekslijnen antibioticareductie, beheersen van zoönosen en verlagen van emissies uit dierlijke productiesystemen.

Naast lector is Joost als Manager R&D werkzaam bij The Schippers Group, een internationaal georiënteerd bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe concepten voor het preventief verbeteren van diergezondheid en –welzijn in de veehouderij.

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.