De pincode van de wereld verandert, NL als GIDS-land voor cross-sectorale co-creatie

pincode - HAS blog - HAS Hogeschool

“De pincode van de wereld verandert”

De stedelijke bevolking van Afrika en Azië groeit explosief. Mega cities verrijzen. Nederland is een voorbeeld-oplossing voor integratieve verduurzaming van deze buitenlandse metropolen aan de zee. Nederland is namelijk de groenste stad ter wereld. Als dichtbevolkt deltalandje onder het niveau van de zeespiegel hebben we topoplossingen op het gebied van water, infra, mobiliteit, duurzaamheid en energie. Nederland kán een gidsland zijn voor Sustainable Urban Delta’s. Hup agrofood en andere sectoren. Hup voedseltransitie! Tijd voor co-creatie, cross-sectoraal handelen en denken!

Verhuizen

Dagelijks verhuizen wereldwijd 240.000 mensen definitief naar de stad. Op zoek naar meer welvaart, welzijn en voorspoed. Ieder kwartaal ontstaat er de komende 25 jaar een stad 10 miljoen inwoners, vaak in een delta tegen de zee aan.

Nieuwe pincode

Door de explosieve groei van de mega cities zal de ‘pincode’ van de wereld snel ingrijpend veranderen. Nu wonen er in Europa 1 miljard én Noord- en Zuid Amerika 1 miljard én Afrika 1 miljard én in Azië 4 miljard mensen. In 2018 is de pincode dus 1114. In 2050 zal die pincode veranderen naar 1125 en in 2070 naar 1145. 4 miljard mensen in Afrika, 5 miljard in Azië.

Enorme uitdagingen

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mens en milieu in deze stedelijke delta’s in balans zijn? Dat we op grote schaal duurzaam voedsel kunnen produceren? Dat iedereen voldoende gezond voedsel en water heeft? Het antwoord: een Sustainable Urban Delta naar het voorbeeld van Nederland. Nederland kan wereldwijd een voorbeeldrol spelen, door holistisch te kijken naar Gezond, Innovatief, Duurzaam en Sociaal voedsel, logistiek, water en energie, Nederland GIDS-land!

Nederland gidsland

Nederland als gidsland? Ja, Nederland! Onze dichtbevolkte stadstaat met 17 miljoen inwoners is ongeveer even groot als Los Angeles, Moskou, Bangkok en Osaka. En net als de explosief groeiende wereldsteden ligt Nederland aan het eind van de rivier, tegen de zee aan. Als dichtbevolkte deltalandje hééft Nederland alláng integrale topoplossingen op het gebied van voedsel, logistiek, water en energie. Nederland is het schoolvoorbeeld van een stedelijke delta in balans met de natuur. Met minder chemie en minder antibiotica en topvakmanschap.

Cross-sectorale co-creatie

De vraagstukken van de Afrikaanse en Aziatische metropolen vragen om een totale, integrale ketenaanpak. De problemen zijn te complex om te blijven denken vanuit een eigen hokjesoplossing, zoals nu gebeurt. Nederlandse agrofoodbedrijven zullen dus écht even moeten opschakelen, willen zij hun positie kunnen behouden. Alleen cross-sectoraal handelen en denken kan de leefbaarheid vergroten, vervuiling tegengaan en antwoorden formuleren voor bijvoorbeeld het voedselvraagstuk.

Denk onderkoepelend!

Gelukkig verschijnt er voorzichtig een ‘onderkoepelend’ (niet overkoepelend) platform waarin ondernemers, gemeenten en andere krachtenbundelaars de Nederlandse kennis en kunde als een gezamenlijk ‘merk’ kunnen neerzetten: het Sustainable Urban Delta-denken van Meiny Prins. Door smart grids in duurzame energie, kennistechnologie en ICT én agrifood te combineren met kennis van stedenbouw, architectuur en stedelijke innovatie kunnen ook in het buitenland dwarsverbanden met nieuwe inzichten ontstaan voor Sustainable Urban Delta’s. Nederland helpt pas écht als we wereldwijd met kennis en producten het systeem naar een hoger niveau tillen. Met een focus op véél gezonder voor onszelf en voor de wereld.

Voedseltransitie versnellen

Als de steden het platteland opslokken, slokken ze ook landbouwgrond op. Minder grond om te verbouwen buiten de stad, en méér monden te voeden? De explosief groeiende steden vragen eveneens om een andere kijk op voedsel. Versnellen die voedseltransitie dus! Niet bulk, maar kwaliteit. Laat voedsel een gezondmaker zijn in plaats van een ziekmaker, zodat we in alle Sustainable Urban Delta’s toekomstige welvaartziektes als obesitas en diabetes tegen kunnen gaan. Hippocrates zei het 20 eeuwen geleden al: Let food be thy medicine.

Oprechte transparantie

In die Sustainable Urban Delta dromen we van oprechte transparantie. Een burger moet gewoonweg kunnen weten wat hij eet en wat de consequenties van het opeten van een product zijn (op gezondheid, op de omgeving). Eten stop je in je mond en dus is vertrouwen essentieel. Best practices in echte transparantie moet je echter met een lampje zoeken in de agrarische sector.

Betekenisvol zijn

Ik bespeur bij veel HAS-studenten hun ongestilde honger naar betekenisvol willen zijn. Betekenisvol zijn door aan te vallen op maatschappelijke issues. Als we de toekomst aan blijven vliegen vanuit oude perspectieven, dan missen we die toekomst volledig. De lectoraten, docenten en studenten van HAS Hogeschool vallen aan op nieuwe perspectieven en daarmee slaan ze fundamenten voor de Sustainable Urban Delta.

Witte raven

Kipster en Friesland Campina zijn witte raven binnen agrofood, maar bewijzen dat klein- en grootschalig collectief duurzamer handelen kán. Wie volgt? Op naar integraal denken en handelen, cross-sectoraal denken voor leefbare en gezonde Sustainable Urban Delta’s wereldwijd. Nederland als GIDS-land, HAS Hogeschool voorop!